Skip to main content

Politica de confidențialitate conform Art. 13
din Regulamentul UE 2016/679

Deținătorul prelucrării datelor cu caracter personal este Grain Corporate srl, cu sediul in strada Smîrdan,7 – bloc. T10B, sc. 1, et. 1, ap. 1 – 220135 Drobeta Turnu Severin (MH). Tel.: +40 745 395448,  Email: office@graincorporate.com , Aceasta politica de confidențialitate se aplica Site-ului si tuturor produselor şi serviciilor oferite de Grain Corporate srl prin intermediul acestuia.

Reglementările de referință sunt: Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice 2016/679 (denumit in continuare „GDPR”). Legislația Italiana de referință şi completările şi modificările ulterioare ale acestora, precum şi prevederile şi actele generale ale Garantului pentru Protecția datelor cu caracter personal. Aceasta politica de confidențialitate determina metodologia cu care Grain Corporate srl colectează, utilizează, stochează, protejează şi dezvăluie informațiile colectate de la utilizatori ( fiecare un „Utilizator” ) ca subiecte „interesate” așa cum sunt definite de Art. 4-GDPR a site-ului https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue ( denumit in continuare: „site” ). In plus, informațiile despre metodele de colectare sunt furnizate şi utilizatorilor înșiși in legătură cu datele in sine, precum şi modalitățile de acces, modificare sau ștergerea acestora.

INFORMATII DE IDENTIFICARE PERSONALA ( date personale)

Possono venir raccolte informazioni di identificazione personale degli utenti in vari modi: in connessione con le attività, i servizi, le caratteristiche o le risorse che vengono messi a disposizione sul nostro Sito. In alcuni casi, quali a titolo informativo e non esaustivo: compilazione di form, anche contrattuali e precontrattuali, richieste di informazioni, richieste di preventivi e altro, agli utenti potranno essere richiesti: nome, cognome, indirizzo e-mail, indirizzo postale, numero di telefono, numero dei dipendenti, dati fiscali, eccetera. Gli utenti potranno, in ogni caso, visitate il nostro sito in modalità anonima, infatti raccogliamo informazioni di identificazione personale dagli utenti solo su loro esplicita richiesta e se questi volontariamente ce le forniscono. Ogni volta che un utente fornirà i propri dati personali il suo consenso sarà raccolto in maniera esplicita, certa e dimostrabile, cfr. Articoli 6 e 7 del GDPR. Gli utenti potranno sempre rifiutarsi di fornire informazioni personali e/o di identificazione; questo, però, potrebbe impedire loro di utilizzare appieno alcune attività, prerogative e servizi erogati e/o legati al Sito.

INFORMATII DE IDENTIFICARE NON-PERSONALE ( date generice şi diferite de cele personale)

È possibile che vengano raccolte informazioni di identificazione non personali sugli utenti ogni volta che interagiscono con il nostro sito. Le informazioni possono essere, ad esempio: il nome del browser utilizzato per la navigazione, il tipo di computer col quale si tra navigando nonché informazioni tecniche sulle modalità di collegamento al nostro sito, come ad esempio il sistema operativo ed i fornitori di servizi Internet utilizzati ed altre informazioni similari.

COOKIE

Informații despre Cookie (‘Cookie Policy’)

Site-ul Green Corporate srl utilizează cookie-uri pentru a asigura o experiență optima de navigare. Site-ul www.graincorporate.com este administrat de Grain Corporate srl şi prin intermediul propriilor responsabili de date. Aceasta politica privind cookie-urile ( „Cookie Policy” ), care trebuie citita integral față de informațiile furnizate în Politica noastră de confidențialitate, este utilizata pentru a descrie tipurile de cookie-uri şi alte tehnologii utilizate pe site şi pe platforma noastră, şi pentru a descrie motivele şi condițiile de utilizare a cookie-urilor. Va informam ca unele cookie-uri sunt necesare pentru a permite navigarea corecta a site-ului si prin continuarea navigării sunteți de acord cu utilizarea acestor cookie-uri. Cu toate acestea puteți evita unele cookie-uri configurând setările browser-ului dumneavoastră sau respingându-le direct de la terți, după cum se specifica in detaliu mai jos.

Ce sunt Cookies?

Cookie-urile sunt fișiere text mici aflate în directorul browserului dumneavoastră. Când se accesează un site web, un cookie, care este trimis către dispozitivul prin care este accesat site-ul web, trimite informații către browser. Cookie-urile sunt foarte comune și sunt folosite pe multe site-uri web. Acest lucru se întâmplă deoarece cookie-urile permit operatorului unui site web, de exemplu, să știe dacă un dispozitiv a vizitat site-ul anterior. În general, scopul cookie-urilor este de a îmbunătăți funcționarea site-ului web și experiența utilizatorului în utilizarea acestuia.

Cookies-uri primare si cookies-uri terțe

Cookie-urile pe care le trimitem sunt numite cookie-uri primare. Cookie-urile primare sunt cookie-uri ce aparțin Site-ului care le-a creat. Utilizarea acestor cookie-uri permite funcționarea eficienta a site-ului şi sa urmărească modelele de comportament ale vizitatorilor Site-ului. Nu permitem terților sa trimită cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră.

Cookies-uri de sesiune şi cookies-uri persistente

In timp ce diferența dintre un cookie primar şi un cookie de terța parte se refera la subiectul care controlează trimiterea inițială a cookie-ului pe dispozitivul dumneavoastră, diferența dintre un cookie de sesiune şi un cookie persistent se refera la durata diferita pentru care un cookie opera. Cookie-urile de sesiune sunt cookie-uri care durează de obicei pana când închideți browser-ul de internet. Când terminați sesiunea de browser, cookie-ul expira. Cookie-urile persistente sunt in schimb cookie-uri constante şi continua să funcționeze după ce ați închis browser-ul.

Cookies-uri utilizate de site

Site-ul vă putea trimite cookie-uri primare în scopuri absolut necesare, deoarece acestea sunt esențiale   pentru a asigura utilizarea caracteristicilor Site-ului nostru, pentru a monitoriza, analiza şi îmbunătății funcționarea şi eficienţa Site-ului sau pentru a analiza modul in care vizitatorii utilizează site-ul, numărul de vizite şi timpul mediu petrecut navigând iar in acest caz informațiile pe care le primim din cookie-uri sunt prezentate in forma agregata şi statistica. Cookie-urile site-ului sunt cookie-uri trimise de servere pentru a permite utilizarea Site-ului.

Google Analytics

Utilizam Google Analytics, un serviciu de web analytics furnizat de Google care trimite cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră. Informațiile generate de cookie-ul despre utilizarea site-ului sunt transmise către Google şi stocate de Google. Google folosește aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului de către dumneavoastră, pentru a pregăti rapoarte privind activitatea site-ului web si pentru a furniza alte servicii legate de activitatea site-ului web şi utilizarea internetului. Google poate transfera aceste informații către terți, daca este cerut de lege sau in cazul terților care prelucrează aceste informații in numele Google. Google nu asociază adresa dumneavoastră IP cu alte date pe care le deține Google. Pentru mai multe informații despre Google Analytics, puteți consulta Cookies and Analytics si politica de confidențialitate pentru Google Analytics.

Transparența în utilizarea cookies-urilor

Pentru a limita primirea de cookie-uri prin browser şi pentru a înțelege cum sa împiedicați dispozitivul dumneavoastră sa primească cookie-uri ( in funcție de browser-ul pe care îl utilizați ), vizitați site-urile următoarelor browser-e cele mai utilizate:

CUM UTILIZAM INFORMATIILE COLECTATE (finalitatea tratamentului)

Grain Corporate srl poate colecta şi utiliza informațiile personale ale utilizatorilor in următoarele scopuri:

  • Pentru a îmbunătăți serviciul pentru clienți
    Informațiile pe care ni le furnizați ne ajută să răspundem mai eficient solicitărilor dumneavoastră de servicii și nevoilor de asistență.
  • Pentru îmbunătățirea site-ului
    Putem folosi răspunsurile pe care le furnizați pentru a ne îmbunătăți produsele și serviciile.
  • Pentru nevoi comerciale sau pentru interesul legitim al proprietarului de a-si desfasura afacerea
  • Pentru prelucrarea răspunsurilor la întrebările adresate de utilizatori cu privire la informații despre serviciile oferite de Grain Corporate
  • Pentru prelucrarea și gestionarea listelor întocmite cu acordul prealabil exprimat în timpul înregistrării specifice, (nume, e-mail și număr de mobil) destinate utilizării serviciului Grain Corporate Newsletter, inclusiv prin SMS
  • Pentru definire, sub rezerva consimțământului expres prevăzut de art. 4 alin.4 din GDPR și înregistrarea corespunzătoare a profilului părții interesate dacă este o persoană fizică cu privire la opțiunile de utilizare a serviciilor incluse în oferta comercială a Proprietarului.

CUM PROTEJAM INFORMAŢIILE COLECTATE

Deținem o politica adecvata de colectare, stocare şi prelucrare a datelor. Precum si masuri de securitate pentru a preveni: accesul neautorizat, modificarea, dezvăluirea sau distrugerea datelor, cum ar fi, de exemplu: acces prin nume de utilizator şi parola, informații despre tranzacții şi datele personale stocate pe site-ul nostru, Back-up etc, Site-ul nostru este dezvoltat in conformitate cu standardele de vulnerabilitate PCI, pentru a crea un mediu cat mai sigur pentru utilizatori. Mai mult, este găzduit pe servere pe care este instalat individual un certificat SSL pentru fiecare nume de domeniu printr-o Certificate Authority (CA). Acest lucru asigura ca, comunicațiile către şi de la site-ul web sunt criptate.

DREPTURILE PARŢII INTERESATE

Prin contactarea Serviciului de Confidențialitate care poate fi contactat prin email-ul office@graincorporate.com, veți avea dreptul, în orice moment, de a obține de la Grain Corporate srl în termen de o luna de la primirea solicitării, un termen care poate fi prelungit cu doua luni, daca este necesar ținând cont de complexitatea şi numărul de solicitări primite, ( a se vedea articolul 12-GDPR ), confirmarea ca prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc este in curs şi, in acest caz, obțineți acces la datele personale şi la următoarele informații: a) scopurile prelucrării; b) categoriile de date cu caracter personal in cauza; c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special daca sunt destinatari ai unor ţari terțe sau organizații internaționale; d) atunci când este posibil, perioada de păstrare a datelor cu caracter personal avuta în vedere sau, daca nu este posibil, criteriile utilizate pentru determinarea acestei perioade; e) existenta dreptului parții interesate de a cere operatorului de date rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori limitarea prelucrării datelor cu caracter personal, ori de a se opune operării acestora; f) in cazul in care datele nu sunt colectate de la persoana vizata, toate informațiile disponibile cu privire la originea acestora;                   g) existenta unui proces decizional automatizat, inclusiv a profilării menționate la art. 22, al. 1 si 4, şi cel puțin in astfel de cazuri, informații semnificative privind logica utilizata, precum şi importanta şi consecințele preconizate ale astfel de prelucrare pentru partea interesata. ( conform art. 12-13-14-15-22-GDPR) SI/SAU ( conform art. 16-17-18-19 )

TERMENI DE PASTRARE ŞI STERGEREA INFORMAŢIILOR COLECTATE

Datele colectate vor fi pastrate pentru timpul strict necesar pentru a furniza serviciile prin intermediul site-ului sau serviciile solicitate prin intermediul acestuia; în cazul în care conservarea acestora ar fi necesara in scopuri juridice/comerciale, se citeste art.2220 din Codul Civil, timpii vor fii cei stabiliti de lege, in raport cu fiecare scop specific. Datele vor fi accesibile numai in scopurile stabilite şi /sau care decurg din lege ( ex. facturarea serviciilor achizitionate ). Acestea pot fi prelucrate numai de catre angajatii autorizati sau de catre operatori de date desemnati in temeiul art.28 din GDPR.

DISTRIBUIREA DATELOR PERSONALE

Nu vindem, comercializam sau închiriem informații de identificare personala furnizate de utilizatori către terți. De asemenea, nu transferam date către destinatari din ţari Extra UE. Este posibil să împărtășim informații demografice agregate în mod generic, fără legătură cu orice informație de identificare personala, cu privire la vizitatori si utilizatori, cu partenerii noștri de afaceri, afiliații si agenții de publicitate, în scopurile prezentate mai sus.

SITE-URI WEB DE LA TERŢI

Utilizatorii pot găsii reclame sau alt conținut pe site-ul nostru, arătând site-urile si serviciile partenerilor, furnizorilor, agenților de publicitate, sponsorilor, licențiaților şi altor părți terțe.

Grain Corporate srl nu controlează conținutul sau link-urile care apar pe aceste site-uri terțe si nu este responsabila pentru conținutul, link-urile şi Politica de confidențialitate şi cookie-uri utilizate de site-urile cu link-uri către ale noastre. In plus, aceste site-uri sau servicii, inclusiv conținutul şi link-urile lor, pot evolua constant. Aceste site-uri şi servicii au propriile politici de confidențialitate şi termeni de serviciu pentru clienți. Navigarea şi interacțiunea pe orice alt site web, inclusiv site-uri web care au un link către site-ul nostru şi invers, se supune condițiilor şi politicilor site-ului de destinație.

PUBLICITATE

Reclamele care pot apărea pe site-ul nostru daca sunt plasate online de terți pot avea şi /sau elibera cookie-uri. Aceste cookie-uri pot permite serverului emitent să recunoască computerul de fiecare data când este trimisă o reclamă online, să colecteze informații de identificare, dar nu să colecteze informații personale despre utilizatorii computerului. Aceste informații permit rețelelor de publicitate, printre altele, să livreze publicitate direcționată. Politica noastră de confidențialitate nu acoperă utilizarea cookie-urilor de către agenții de publicitate (terți).

MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENŢIALITATE

Grain Corporate are dreptul de a actualiza aceasta Politica de Confidentialitate şi cookie-uri in orice moment. In cazul in care acest lucru se întampla, se va modifica data. Prin urmare, invităm utilizatorii să verifice frecvent aceasta pagina pentru eventualele modificari si să ramana informati cu privire la metodele de protectie adoptate. Utilizatorul recunoaste şi accepta ca este responsabilitatea sa specifica să revizuiasca periodic politicile mentionate mai sus si să ia la cunostinta eventualele modificari.

ACCEPTAREA TERMENILOR EXPUSI AICI

Utilizarea acestui Site include acceptarea acestei Politici de confidentialitate. In cazul în care nu se accepta aceasta politica de confidentialitate, sunteti rugati să nu utilizati site-ul nostru. Utilizarea continua a site-ului dupa publicarea modificarilor acestei politici va fi considerata acceptarea acestor modificari.

CONTACTE

Daca aveţi intrebari privind aceasta Politica de confidenţialitate, practicile acestui site,  sau despre relaţiile cu acest site, vă rugam sa ne contactati liber la adresa societatii Grain Corporate srl sau la una dintre adresele acesteia: Grain Corporate srl, Strada Sîmridan n.7 – bloc. T10B, sc. 1, et. 1, ap. 1, 220135 Drobeta Turnu Severin (MH). 

Office +40 745 395448

E-mail:  office@graincorporate.com
Web Site: www.graincorporate.com